Próba stabilizacji EUR/PLN pod 4,40

Piątkowy, poranny handel na rynku FX przynosi próbę stabilizacji kursu PLN, pomimo spadku EUR/USD (EURUSD, 1.09198 +0.02%, News) do nowych 2-letnich minimów. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,3844 PLN za euro, 4,0151 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,0392 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,9494 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,011% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie godziny handlu przyniosły utrzymanie zmienności na wycenie PLN, który konsolidował pomiędzy 4,37-4,3950 EUR/PLN (EURPLN, 4.38535 -0.01%, News). Trend deprecjacyjny wokół PLN został wstępnie wyhamowany, a wczorajszy obrót wpisywał się już w nastroje wokół całego koszyka walut CEE. Warto jednak wspomnieć o fakcie, iż eurodolar wyznaczył nowe 2-letnie minima, co teoretycznie należy odczytywać jako sygnał podażowy dla walut EM, w myśl zasady - im mocniejszy USD, tym słabsze EM. Na PLN liczy się jednak głównie data 3/10 i wyrok TSUE. Inwestorzy spodziewają się podtrzymania stanowiska (wyrażonego przez rzecznika) negatywnego dla krajowego sektora bankowego. Trwa przerzucanie się kwotami docelowych obciążeń dla sektora - domyślny scenariusz zakłada 22-30 mld, ale ZBP sygnalizuje, iż 60 mld jest i tak konserwatywny. Z samego rynkowego punktu widzenia należy pamiętać, iż inwestorzy starają się dyskontować wydarzenia przed faktami, stąd warto zastanowić się czy może większość ruchu pod TSUE nie jest już „za nami”, a okolice samego wyroku mogą przynieść realizację zysków.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest istotniejszych publikacji makroekonomicznych z kraju. Kalendarz na szerokim rynku zawiera wskazanie dot. zamówień na dobra trwałe z USA za sierpień. W centrum globalnej uwagi znajduje się ponownie temat postępów w ramach negocjacji handlowych USA-Chiny oraz mało prawdopodobny impeachment D. Trump'a.

Z rynkowego punktu widzenia wydaje się, iż rynek stara się ustabilizować pod 4,40 PLN. Wyrok TSUE poznamy dopiero w czwartek w przyszłym tygodniu.

KONRAD RYCZKO

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

(DM BOŚ)

źródło : www.stooq.pl

<< Aktualności

Kursy walut

kupnosprzedaż
Flaga EUREUR4.56004.5860
Flaga USDUSD3.78333.8073
Flaga CHFCHF4.16224.1862
Flaga GBPGBP5.25625.2857
Flaga NOKNOK0.45330.4593
Flaga SEKSEK0.44680.4528
Flaga DKKDKK0.61110.6191
Flaga CZKCZK0.17480.1808
Flaga CADCAD3.09593.1299
Flaga AUDAUD2.93172.9657
2021-05-06 18:08:16
Kurs na żywo: włącz
*Ceny od 10000 jednostek
© 2013 eKantorEuropa.pl
kantor internetowy ekantor europa
zamknij