TYDZIEŃ W KRAJU: Flash PKB w III kw., finalny odczyt CPI za X, wyniki PGE, PZU, KGHM

13.11.2018, Warszawa (PAP) - W bieżącym tygodniu inwestorzy poznają wstępne dane dotyczące tempa wzrostu PKB w III kwartale 2018 roku, finalny odczyt październikowej inflacji oraz dane o wrześniowym bilansie płatniczym. Wyniki finansowe opublikują m. in. PGE, KGHM, CD Projekt czy PZU.

WTOREK, GODZ. 14.00 - BILANS PŁATNICZY ZA WRZESIEŃ

We wtorek o godz. 14.00 NBP opublikuje dane o bilansie płatniczym we wrześniu.

Zgodnie z konsensusem PAP Biznes, saldo rachunku obrotów bieżących we wrześniu 2018 roku było ujemne i wyniosło 400 mln euro. Zdaniem ekonomistów, eksport we wrześniu wzrósł o 3,0 proc. rdr, a import wzrósł o 5,6 proc. rdr.

"Wysokie ceny ropy naftowej sugerują pogłębienie deficytu w handlu towarami i potencjał do dalszego, przejściowego pogorszenia salda na rachunku obrotów bieżących" - napisali ekonomiści PKO BP.

ŚRODA, GODZ. 10.00 - WSTĘPNY ODCZYT TEMPA WZROSTU PKB W III KW., FINALNY ODCZYT INFLACJI ZA X

W środę o godz. 10.00 GUS poda szacunkową wartość tempa wzrostu PKB w III kwartale. Jak wynika z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes, prognozy dynamiki PKB Polski w III kwartale 2018 roku utrzymały się na poziomie 4,7 proc. rdr. Nie zmieniły się też szacunki tempa wzrostu PKB w całym 2018 roku, które - zdaniem ekonomistów - wyniesie 4,8 proc. rdr. Do 4,4 proc. spadły natomiast prognozy wzrostu gospodarczego w IV kwartale bieżącego roku.

"Szacujemy, że tempo wzrostu gospodarczego obniżyło się do 4,8 proc. rdr (vs 5,1 proc. rdr w II kwartale 2018), w dużej mierze odzwierciedlając osłabienie koniunktury strefie euro (w środę publikacja struktury PKB i m.in. danych o PKB dla Niemiec)" - napisali ekonomiści PKO BP.

Również o godz. 10.00 opublikowany zostanie finalny odczyt inflacji w październiku. Zgodnie z szacunkiem flash, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2018 roku wzrosły o 1,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,4 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w październiku wzrosły rdr o 1,8 proc., zaś mdm wzrosły o 0,4 proc.

We wrześniu wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 1,9 proc. rdr i 0,2 proc. mdm.

CZWARTEK, GODZ. 14.00 - INFLACJA BAZOWA

W czwartek NBP opublikuje wskaźnik inflacji bazowej za październik. Z konsensusu PAP Biznes wynika, że inflacja bazowa w październiku wyniosła 0,9 proc.

SEZON WYNIKÓW NA GPW

Trwa sezon publikacji wyników spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Wyniki w bieżącym tygodniu podadzą m. in. PGE (wtorek), CD Projekt, KGHM (środa), PZU (czwartek).

30 października PGE podała szacunkowe wyniki za III kwartał. Szacunkowy zysk EBITDA PGE w trzecim kwartale wyniósł 1,47 mld zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków biur maklerskich ankietowanych przez PAP Biznes. Zysk spadł o 45 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku.

W przypadku CD Projektu, konsensus PAP Biznes zakłada, że w III kwartale zysk netto jednostki dominującej CD Projektu spadł o 45,5 proc. rdr i wyniósł 19,5 mln zł. Przychody wyniosły 69,2 mln zł (-18,5 proc. rdr).

Analitycy spodziewają się, że w trzecim kwartale 2018 roku zysk netto PZU wyniesie 939 mln zł.

*************

W UBIEGŁYM TYGODNIU

Na przestrzeni minionego tygodnia złoty umocnił się w relacji do euro o niemal dwa grosze, a kurs EUR/PLN poruszał się w przedziale 4,276 - 4,314. Złoty umocnił się również w relacji do dolara (około 0,5 grosza), mimo iż skala aprecjacji polskiej waluty była znacznie mniejsza niż w zestawieniu z euro. Kurs USD/PLN w ciągu poprzedniego tygodnia poruszał się w przedziale 3,732 - 3,793. We wtorek rano kurs USD/PLN znajduje się jednak znacznie wyżej niż na piątkowym zamknięciu, bo w okolicy 3,822.

Na polskim rynku długu miniony tydzień przyniósł delikatne wzrosty rentowności, na krótkim końcu i środku krzywej o 2 pb, zaś na długim końcu zwyżka wyniosła 3 pb.

W minionym tygodniu odbyło się posiedzenie RPP. Na którym zgodnie z oczekiwaniami Rada nie zmieniła na środowym posiedzeniu stóp procentowych.

W trakcie konferencji prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że nowa projekcja nie wpłynęła na jego osobiste przewidywania dotyczące kształtowania się stóp procentowych. W jego ocenie, nie ma obecnie przesłanek, by spodziewać się zmiany stóp procentowych do końca 2019 r., a jeśli sytuacja gospodarcza nie ulegnie zmianie - być może również w 2020 r.

Część ekonomistów ocenia, że komunikat po posiedzeniu RPP i wypowiedzi jej członków mogą sugerować zmianę retoryki Rady, jednak nadal zakładają oni, że stopy procentowe pozostaną stabilne w długim horyzoncie.

W ubiegłym tygodniu wyniki finansowe podało osiem spółek z WIG20: PKO BP, Pekao, Alior, Tauron, Cyfrowy Polsat, Energa, CCC i Eurocash.

Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2018 roku wyniósł 1.042 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami. Zysk netto grupy Banku Pekao w trzecim kwartale 2018 roku wzrósł do 605,8 mln zł z 536,2 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się 4 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 581,3 mln zł. Zysk netto grupy Alior Banku w trzecim kwartale 2018 roku wyniósł 172,9 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami.

Zysk netto grupy Tauron w trzecim kwartale 2018 roku wyniósł 286,4 mln zł wobec 188,8 mln zł zysku przed rokiem i okazał się zgodny z z szacunkami.

Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w trzecim kwartale 920 mln zł i był o 2,2 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes.

Zysk netto grupy Energa, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2018 roku 122 mln zł wobec 68 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC podała natomiast, że miała w trzecim kwartale 2018 roku 41,7 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 38,6 mln zł zysku netto rok wcześniej. Wynik okazał zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Zysk netto grupy Eurocash, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w trzecim kwartale 2018 roku wyniósł 36,4 mln zł wobec 35,7 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus PAP zakładał 37 mln zł zysku. (PAP Biznes)

źródło : www.stooq.pl

<< Aktualności

Kursy walut

kupnosprzedaż
Flaga EUREUR4.51984.5438
Flaga USDUSD3.79883.8218
Flaga CHFCHF4.12334.1473
Flaga GBPGBP5.27375.3002
Flaga NOKNOK0.43740.4434
Flaga SEKSEK0.44050.4465
Flaga DKKDKK0.60540.6134
Flaga CZKCZK0.17430.1803
Flaga CADCAD3.04863.0826
Flaga AUDAUD2.84562.8796
2021-06-21 12:43:16
Kurs na żywo: włącz
*Ceny od 10000 jednostek
© 2013 eKantorEuropa.pl
kantor internetowy ekantor europa
zamknij